Services
Lightscapes

Our services.

Professional Lighting Design Consultancy.


Dansk

Lightscapes er ofte blevet anbefalet. Vi møder gerne op på det enkelte projekt for i fællesskab at kortlægge omfang, visioner og behov, tidsramme og organisation. To projekter er sjældent ens.

Lightscapes ApS kan hyres som samarbejdspartner på et projekt direkte af bygherre eller bestiller eller som underleverandør og sparringspartner til andre rådgivere på projektet.

Vores kunder kan være privat eller offentlig og projektet kan være interiør eller for uderum. Små projekter er ofte store i format og indholdsrige og er meget velkomne.

Vi arbejder med glæde for alle faser fra idé-generering til endelig aflevering af projektet. Vi har specialiseret os inden for projekter i stor skala over lange perioder og med med stor kompleksitet. Vi ser det selvfølgelig som en fordel at være en samarbejdspartner tidligt i processen. Ansvar for løsninger er betinget af, at vores samarbejde på projektet følger projektet helt til dørs.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Lightscapes design stilfuld og funktionel belysning for Boligen og hotelbranchen.

Lightscapes specificerer og beskriver teknisk belysning inden for Undervisning og Sundhed.

Lightscapes skaber unikke koncepter for synliggørelse af Identitet eller et kommercielt udtryk.

Lightscapes udvikler atmosfære og stemningsfuldt lys for Kultur, herunder for Kunst- og Vidensinstitutioner samt Sportsfaciliteter.

Lightscapes planlægger belysning i menneskelig skala for Byrummet og Fællesrummet ude og inde.

English

Lightscapes is often appointed to a project through recommendation. On each new project, we meet with the potential client and relevant partners in order to find the most beneficial scope of works, process and organization plan for that particular project. They are rarely alike.

Lightscapes can be appointed directly by the developer, by the project management or via a full scope consultancy firm. Clients can be within the public or private sector and lighting solutions be indoor or outdoor - or both.

Lightscapes work on small-scale as well as extremely comprehensive and complex projects. We offer specialist lighting design services through all stages of construction or renovation projects, and continuously align our scope in relation to deadlines, project development and best available technology. We find that early design involvement with the team, often leads to the greatest success.

Lightscapes designs comfortable lighting for Living and Hospitality.

Lightscapes specify specialist lighting within Education and Healthcare Institutions.

Lightscapes creates unique lighting design solutions promoting Identity and Commerce.

Lightscapes develops atmospheric lighting for Culture, including the Arts, Knowledge and Sports.

Lightscapes plans human scale lighting scenarios for Urban and Shared spaces.

The client’s values and wishes are vital for the success of every project and are always met together with the environmental and human demands of the end user. Please contact us for further discussions.

Loading