Lighting designers who plan, develop and specify professional light and lighting, both indoors and outdoors.

Services
Lightscapes

A young lighting design consultancy with years of experience!

Lightscapes ApS provides professional, impartial lighting design consultancy for clients in the public and private sectors.


Dansk

Vores lysdesign ydelser...

Lightscapes designer, planlægger, udvikler, synliggør og specificerer og afleverer professionelle løsninger af lys og belysning, såvel indendørs som udendørs. Lightscapes arbejder med både dagslys og kunstlys som primær lyskilde.

Lightscapes kan tilbyde private, virksomheder og institutioner funktionelle og skønne samlede belysninger inden for områder som kultur, sundhed, boligen, undervisning, byrum, park og natur.

Lysdesign ydelser inden for hvert område:
 • Kvalitetsbevidst lysdesign og idé-generering
 • Samspillet mellem dagslysindfald og kunstlys over døgn
 • Bestemmelse af de helt rigtige lyskilder og belysningsarmaturer
 • Sober indarbejdelse af nye teknologier
 • Moderne belysningsløsninger i gamle bygninger
 • Livsstyrkende, adfærdsregulerende og iscenesættende løsninger
 • Tryghedsfremmende lys og belysning
 • Stemningsbelysning for identitets- og karaktérskabelse

Værdier

Nærvær, Livsfremme og Glæde

Vi omfavner såvel nye som gamle dyder inden for arbejdet med lys og belysning. Lightscapes værdsætter lyskildernes forskellighed og individuelle karakteristika, såvel nye som traditionelle og såvel naturlige som kunstige. Vi tror på, at skønhed og intelligente løsninger udspringer af den enkelte lyskildes samspil med andre lyskilder. For os er det vigtigt, at vi til stadighed bevarer en indlevelse i lysets indvirken på mennesket og en lydhørhed overfor kundens og slutbrugerens specifikke behov.

Kontakt Lightscapes

Baggrund

Lightscapes er en ny lysdesign tegnestue med mange års erfaring!

Vi mener, at Danmark har ret til at få sin egen lysdesign tegnestue – en selvstændig og uvildig platform – hvorfra vores virke inden for lys og belysning og formidling er rendyrket og specialiseret. Selvom platformen er ny, dateres vores erfaringer mange år tilbage hvor der til stadighed har været fokus på kvalitet og det gode liv med en knivskarp kundevifte inden for Sundhed, Undervisning og Kultur, Byrummet, Identitet og Boligen, inde og ude. Lightscapes forstår betydningen af at have indlevelse og at skabe og formidle vores historier og virke. Derfor er der forankret en grafisk knowhow.

Kontakt Lightscapes

English

What We Offer...

Lightscapes designs, plans, develops and specifies professional light and lighting, both indoors and outdoors. Lightscapes applies daylight and artificial lighting solutions in Healthcare, Culture and Education as well as Public spaces, Hotels, Business and Retail environments.

 • Lighting design and idea generation
 • Combination of daylight and artificial light
 • Specification of the appropriate light source
 • Introduction of sustainable lighting technology
 • Energy efficient renovation and optimization
 • Healthcare solutions: promote well-being and balance
 • Safety-focused solutions: secure and functional spaces
 • Identity-focused solutions: create experiences

Values

Sensitivity, Acuity and Joy

Lightscapes believes in the importance of combining individual light sources and technologies, whether new or traditional, natural or artificial, intelligently and aesthetically on every project. It is important for the lighting professional to retain a human perspective and sensitivity when designing with light. This will enable a design process where light creates coherent spaces that are structured and comprehensible, ensuring beautiful, sustainable lighting solutions.

Contact Lightscapes

History

Lighscapes is a young company with many years of experience!

We are a Danish based, lighting design studio working in an international context. Our experience includes all areas of lighting design, from concept to technical specification and implementation in projects in Denmark and Scandinavia as well as the UK, and Europe. Lighting for museums, galleries and cultural institutions, landscapes and exteriors, historic, commercial, industrial, retail and residential environments. Please view individual design portfolios for further information.

Contact Lightscapes
Loading